ג'יימס פרסקוט ג'ול

1899-1818

ג'יימס פרסקוט ג'ול היה פיזיקאי ומהנדס בריטי שתרם תרומה מכריעה להבנת הקשר בין צורות שונות של אנרגיה ולגילוי חוק שימור האנרגיה. ג'ול חקר את התופעה התרמואלקטרית וגילה שניתן להפיק חשמל מחום. הוא הראה שכמות החשמל המופקת תלויה בכמות החום המושקעת.

ג'ול גם מדד במדויק את שקילות העבודה המכנית לחום, והוכיח שניתן להמיר אנרגיה מכנית לחום ולהיפך. מחקריו היו הראיה הראשונה לכך שחום הוא צורה של אנרגיה, ושאנרגיה יכולה לעבור מצורה לצורה. ג'ול כינה זאת "עקרון שקילות החום והעבודה" – שהוביל ישירות לגילוי חוק שימור האנרגיה.

ג'ול פרץ דרך בהבנת הטבע האוניברסלי של האנרגיה, והניח את היסודות לאחד החוקים החשובים ביותר בפיזיקה.