גאורג סימון אוהם

1854-1789

גאורג סימון אוהם היה פיזיקאי גרמני שתרם תרומות מכריעות להתפתחות החשמל והאלקטרומגנטיות. בשנת 1827 גילה אוהם את חוק אוהם שקובע כי עוצמת הזרם החשמלי במוליך היא ישירה למתח החשמלי והופכית להתנגדות. חוק זה מהווה את הבסיס להנדסת חשמל מודרנית.

אוהם פיתח שיטות מדויקות למדידת התנגדות חשמלית, וקבע את יחידת המידה אוהם להתנגדות. הוא גם תכנן את המעגל החשמלי הראשון ואת גלוונומטר הזרם.

גילוייו של אוהם אפשרו לראשונה ליצור ולפקח במדויק על זרמים חשמליים והם בסיס הכרחי להתפתחות החשמל והאלקטרוניקה המודרניים. אוהם מהווה דמות מפתח בהיסטוריה של החשמל.