אנדרה מרי אמפר

1836-1775

אנדרה מרי אמפר היה אחד המדענים החשובים והמשפיעים ביותר בתקופת המהפכה המדעית במאה ה-18. תרומותיו המדעיות חוללו מהפכה בתחומים רבים:

בכימיה, אמפר היה הראשון שהציע שחומרים מורכבים מיסודות קטנים בלתי נראים שהוא כינה "מולקולות". רעיון זה הניח את הבסיס לכימיה המודרנית ולהבנה המולקולרית של חומרים. אמפר גם גילה את חוק שימור המסה, שקובע שבתגובה כימית המסה של החומרים לפני התגובה שווה למסה אחריה.

בפיזיקה, אמפר חקר תופעות תרמיות וקבע את טמפרטורת האפס המוחלטת כנקודת הייחוס לסולם הטמפרטורה. הוא גם תרם רבות לפיתוח התרמודינמיקה.

במתמטיקה, אמפר פיתח את החשבון האינפיניטסימלי והגדרות של מושגי יסוד כמו פונקציה, נגזרת ואינטגרל. הוא גם חקר פונקציות כמו הפונקציה המעריכית.

אמפר היה גאון אוניברסלי שהניח את היסודות לתחומים רבים במדע המודרני. תגליותיו ותורותיו המתמטיות והמדעיות היו פורצות דרך והשפיעו עמוקות על ההתפתחות העתידית של הכימיה, הפיזיקה והמתמטיקה.